Modern winkelpand met luxe stadsappartementen | Zwolle

Modern winkelpand met luxe stadsappartementen
Op steenworp afstand van de historische binnenstad van Zwolle, aan de drukke Diezerkade, is het pand van Wieten Schoencomfort (een regionaal begrip) gelegen.
Ondanks meerdere verbouwingen en een renovatie aan het begin van deze eeuw, voldoet dit oude winkelpand (vermoedelijk gebouwd rond 1890) niet meer aan de eisen van deze tijd.
Vanuit de wens om in de nabije toekomst een zo gunstig mogelijke exploitatie mogelijk te maken is het plan ontstaan om dit oude pand plaats te laten maken voor de moderne, duurzame, maar vooral passende nieuwbouw van een winkelpand met 6 stadsappartementen dat (ruim) aan de eisen van deze tijd voldoet.

Ravelijn

Oude stadskaarten laten zien dat het gebied tussen het huidige Diezerplein, Klein Grachtje en Diezerkade een eiland buiten de stadmuren van Zwolle was, een zogenaamde ravelijn.
Dit als extra verdedigingswerk opgezette eiland ter bescherming van de toegang tot het Noordereiland werd na verloop van tijd steeds meer het toneel van (kleinschalige) bedrijvigheid.

Kleine broertje groeit op
Langs de Diezerkade ontstond een straatwand, bestaande uit een rij aaneengesloten karakteristieke panden, waaronder Diezerkade 4.
Door de schaal en de overeenkomstige opzet (twee bouwlagen met kap, gevelbreedte, ligging op diepe percelen) vormen deze 6 panden een markant ensemble langs de oude stadsgracht.
Het pand aan de Diezerkade 4 vormde qua verdiepingshoogten en verhoudingen echter een uitzondering, waardoor dit pand het “kleine broertje” van de belendende panden bleef.
In het ontwerp van de nieuwbouw is dit gecorrigeerd. Het kleine broertje is als het ware opgegroeid tot een volwaardig en vergelijkbaar volwassen gebouw.

Ontwerp van een complexe inpassing
Deze geschiedkundige context is volledig geïntegreerd in het ontwerp.
Vanuit de wensen en eisen die opdracht- en wetgever hebben gesteld, is een gebouw ontworpen met in de plint een winkelfunctie en in de bovenliggende bouwlagen in totaal 6 luxe stadsappartementen.
De nieuwbouw langs de Diezerkade zoekt nadrukkelijk aansluiting bij het bestaande blok laat-19e-eeuwse panden door vorm, compositie en detail. Zo zijn stijlelementen zoals een plint, spekbanden, rollagen, daklijsten en een zinken dakkapel terug te vinden.
Door de nieuwbouw aan deze zijde in geleding en gekozen materialen geheel te laten aansluiten bij de belendende bebouwing wordt het gebouw volwassen en aan deze zijde stevig verankerd in het aansluitende straatbeeld.

Aan de zijde van het Diezerplein was het nodig geheel nieuwe gevels te ontwerpen.
Uitgebreid (historisch) onderzoek en een intensieve samenwerking met het gemeentelijk team monumentenzorg, de afdeling stedenbouw en welstandsarchitecten leverden een variëteit aan mogelijkheden op, waarna is besloten terug te grijpen op de oorspronkelijke functies aan het Diezerplein.
Door nadrukkelijk aansluiting te zoeken bij de functie en verschijningsvorm van de belendende panden aan het Diezerplein qua materialisering, bouwstijl, verdiepingshoogten en geleding en de functie van het gebouw letterlijk in de gevelindeling te vertalen, ontstaat een klassiek beeld van een statig herenhuis.
De stijlkenmerken zijn vertaald in hoge gevelramen, duidelijke gootlijnen, steile dakhellingen, spekbanden en rollagen, natuursteen plinten en klassieke details.
Dit zorgt voor een natuurlijke inpassing van het gebouw aan deze oude weg, om vervolgens door de toch markante verschijning niet te verdwijnen in het straatbeeld.

De gevels aan de zijde van het Klein Grachtje zijn eveneens aangepast aan de bestaande bebouwing. De strakke materialisering en vormentaal sluiten naadloos aan bij de gevels van de belendende percelen.

Op deze wijze wordt het totale gebouw volledig geïntegreerd en verankerd in alle aansluitende straatbeelden en valt het ontwerp als van nature op zijn plaats.

Klassiek, maar duurzaam
Achter de klassiek vormgegeven gevels schuilt een duurzaam gebouw met hoge isolatiewaarden, duurzame materialisering, vernuftige installaties en slim gebruik van licht en lucht.
Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen gasloos te bouwen, zodat dit gebouw volledig toekomstbesteding is en blijft.

Bouwjaar:
2021
Locatie:
Zwolle
Opdrachtgever:
Wieten Schoencomfort V.O.F.
Ontwerper:
Aedinova
Aannemer:
n.t.b.
Werkzaamheden Aedinova:
haalbaarheidsstudie, voorontwerp, definitief ontwerp, omgevingsvergunning
Status: