Kennis delen, samenwerken, samen sterker staan, samen creëren.

Vanuit deze overtuiging ontstond Aedinova als fusie tussen de voormalige bedrijven van oprichters Stephan Linthorst en Richard Kamermans. Vanuit onze gezamenlijke visie (“architectuur voor iedereen”) bieden we samen de voortdurend complexer wordende bouwopgaven het hoofd.

Aedinova staat voor een nieuw begin, een nieuwe start voor ontwerpen, bouwen en gebruiken.

De naam Aedinova is een samenvoeging van de uit het Latijn geleende woorden “aedes” en “novum”, hetgeen zich vrijelijk laat vertalen in: “een nieuw huis”.
Deze vertaling laat zich uiteraard in een breder architectonisch perspectief gelden. Met onze onafhankelijke positie binnen de bouwsector en gedreven vakmanschap komen we samen tot maakbare en betaalbare oplossingen.

De kracht van architectuur wordt geboren uit eenvoud.

Dit motto is verankerd in onze ontwerpen, waarbij het credo “schoonheid schuilt in de details” leidend is. We kunnen rekenen op onze uitgebreide kennis en ervaring en een alsmaar vernieuwende blik op- en betrokkenheid bij sociale en architectonische vraagstukken. Wij geloven dat diepgaand onderzoek, voorafgaand aan het eigenlijke ontwerpen, de echte fundering van een geslaagd ontwerp is.

Bekijk projectenContact opnemen

Architectuur

Architectuur is het prachtige, meesterlijke en ultieme spel van vormen en ruimten, bij elkaar gebracht in licht.
Goede architectuur wordt behaald door juiste verhoudingen, samenhang en eenheid.
De kwaliteit van deze samenhang wordt bewaakt door de ontwerper of regisseur.
Door te werken vanuit het principe “van grof naar fijn” worden aan alle noodzakelijke aspecten van een gebouw en zijn omgeving de juiste aandacht gegeven en eenheid gecreëerd.
Zo ontstaat een gebouw als van nature geïntegreerd.

Werkwijze

Architectuur realiseren we met een no-nonsense, hands-on mentaliteit met persoonlijke benadering.
Onze pragmatische insteek en nuchtere blik zorgt voor verrassende en kwalitatief hoogwaardige oplossingen, waarbij we het experiment niet schuwen.
Via uitgebreide gesprekken achterhalen we (verborgen) wensen en eisen en vertalen dit naar een optimaal ontwerp.
Daarbij zoeken we altijd naar een integrale samenwerking met andere experts, waarbij we als regisseur de samenhang van een ontwerp bewaken.
We staan voor onze doordachte concepten en adviezen en laten ons door standvastigheid niet leiden door gangbare oplossingen wanneer speciale aandacht tot versterking van het ontwerp leidt.

Samenwerkingen

Via een intensieve selectieprocedure worden verschillende experts in een vroeg stadium bij het ontwerp en proces betrokken.
Door hun inzichten en adviezen op te nemen in het geheel, ontstaat een logisch, kloppend, maar ook zeker maakbaar en betaalbaar ontwerp.
Dankzij ons innovatieve bouwproces worden ook opdrachtgevers actief bij het ontwerp- en bouwproces betrokken, waardoor wensen als vanzelfsprekend in het ontwerp opgenomen worden.
Deze samenwerking werkt als een symbiose tussen alle betrokken partijen.
Dat levert niet alleen tijdwinst op (tijd = geld), maar vooral ook maatwerk; zogezegd een gebouw dat past als een comfortabele jas.

Duurzaam

Duurzaamheid ontstaat wanneer het individu en de samenleving ervan overtuigd zijn dat verbruik van energie langdurig in balans dient te worden gebracht met de oplevering ervan.
Het begrip “duurzaam” wordt veelvuldig en alom toegepast, maar ontleent voornamelijk haar bestaansrecht aan het besef van het individu en de samenleving dat duurzaamheid echt noodzakelijk is.
Dat houdt in dat binnen elke stap van zowel het ontwerp- als bouwproces zorgvuldig en systematisch moet worden nagedacht over de effecten van te nemen beslissingen op het gebied van energie en milieu.
Tijdens het ontwerp- en bouwproces adviseren wij, samen met de overige experts, over de opties, mogelijkheden en gevolgen van duurzame keuzes.
Deze gezamenlijke begeleiding resulteert altijd in een optimaal duurzame oplossing binnen de gestelde financiële kaders.

Laat u inspireren door onze projecten

Bekijk alle projecten